Rønde Distriktsråd

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget for Rønde Distriktsråd
 
Carsten Skivild, Formand  28 72 18 31.  carstenskivild@gmail.com
Jan Møller Nielsen 25 37 21 00  
Søren Melgård 21 61 36 06

 

Ingrid Rønne 20 48 67 60  
Mogens Frederiksen 61 78 86 38

        

Henning Sjørslev 61 33 94 94

 

Søren Secher Druebjerg 25 38 98 10  
Rønde Distriksråd  | roende.raad@gmail.com