Rønde Distriktsråd

Rønde

 
Røndeområdet

Tæt på naturen
Skov og strand lige udenfor døren
Indgang til Nationalpark Mols Bjerge

Attraktive boliger og grunde

Gode uddannelsesmuligheder
Valgmuligheder for grundskole.
Ungdomsuddannelser lokalt
Campus Kalø - samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner

Gode indkøbsmuligheder
Mange specialforretninger og 4 supermarkeder i centrum

Kort afstand til Aarhus
I bil 30 minutter til Aarhus C. I dagtimerne busforbindelse hvert kvarter

Centrum for bustrafik

Tæt på lufthavnen

Gode muligheder for fritidsaktiviteter
Rønde idrætscenter
Kulturhotellet

Et bredt og aktivt foreningsliv

 
Rønde

Det kendes Rønde for

Natur

Nationalparken
Kort afstand til stranden
Hestehave skoven & Ringelmose skov
Baunehøj
Kolonihaverne
Byparken med amfiscene
Fitness i naturen i Byparken og ved Kalø
Shelters ved Kalø og Jagtens Hus
Nappedam Lystbådehavn (afstand 3 km.)
Mols Bjerge (afstand 8 km.)
Kolind Sund (afstand 12 km.)
Ebeltoft (afstand 19 km.)

Kultur

Kalø Slotsruin
Kalø Gods & Jagtslottet
Bregnet Kirke
Kultur Hotellet
Biblioteket
Åben Vand – De to tårne ved Kalø Torvet. Første del af Åben Vand projektet. Opmuret i røde teglsten 2012.
Udsmykningen på vægen ved Mennu. Farverige mosaikker med motiver fra lokalområdet indfældet i vægen mod Birkevej
Vandrerhjemmet
Egegård. Bregnet sognegård med kordegnekontor, mødelokaler og udstilling af billedkunst
Thorsager Rundkirke ( afstand 5 km.)

Lokal service

Busterminalen - Knudepunkt for bustrafik på Djursland
Lokalpolitiet for Syddjurs har kontor/udgangspunkt i Rønde
Plejehjemmet
Boligerne ved plejehjemmet
A Huset - Centerbygningen ved ældreboligerne
Velfungerende prisbillig fjernvarmeforsyning
Lokal brandstation derfor kort afstand/tid til brandmandskab er på brandstedet.
Hospis Djursland
Lufthavn ( afstand 12 km)

Særlige forhold

Campus Kalø – Mange muligheder for uddannelse. - 6 forskellige skoler med tilbud fra 0-10 klasse. 2 gymnasier.
30 minutter til Aarhus C
800 sommerhuse ved Følle Strand
8000 sommerhuse ved Ebeltoft

Skoler og institutioner for børn

Børnehuset Vigen  www.boernehusetvigen.dk
Normeret til og 15 vuggestuebørn og63 børnehavebørn

Børnehuset Moesbakken  www.moesbakken.dk
Normeret til 15 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn

Kalø Skovbørnehus  www.roendefrieskov.dk
Privat selvejende børnehus i Kalø-skovene med plads til 51 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn

Rønde Skole  www.roende-skole.dk
580 elever fordelt på 0 til10 klasse

Rønde Privatskole www.roende-privatskole.dk
7 til 10 klasse
Rønde Privatskole er en gymnasieforberedende, bogligt orienteret og ambitiøs skole med et højt fagligt niveau. På Rønde Privatskole stilles der krav til eleverne, og der forventes en indsats og et engagement ud fra elevens forudsætninger. Der er fokus på den enkelte elevs sociale og faglige trivsel. Eleverne bliver set og hørt på Rønde Privatskole, og hverdagen er præget af tryghed, omsorg og konsekvens. Vi lægger vægt på, at eleven skal møde et miljø, hvor den personlige kontakt er i centrum, og hvor en respektfuld omgangstone er normen. Som elev på Rønde Privatskole er man et navn og ikke et nummer.

Ugelbølle friskole  www.ugelboellefriskole.dk
0 til 6 klasse
På Ugelbølle Friskole har vi højt til loftet og kort til handling! Vi trives med den selvstændighed og det øgede ansvar, som ligger i at være en friskole. Vi bor i en helt ny skolebygning, som skaber de bedst mulige rammer for moderne undervisning og for at sætte barnet i centrum i et forpligtende fællesskab.

Syddjurs friskole  www.syddjursfriskole.dk
0 til 9 klasse
Syddjurs Friskole er en lille og overskuelig skole med 180 børn. Vi har lave klassekvotienter – og er derfor som voksne meget tæt på børnene.
Vi går meget op i at komme omkring det enkelte barn, forstået på den måde, at vi arbejder med mange forskellige ting, så alle får lov til at vise hvad de kan –
Hvad enten man er til håndværk, teater, design, sport eller bare rigtig god til dansk og matematik 
Vi rejser også til udlandet hvert år fra 5. klasse og piller 12 uger ud, hvor undervisningen er anderledes.
Vi vægter fællesskabet højt – og tar fx på lejrtur store og små -  den sidste uge inden sommerferien.
Forældrene er en stor del af skolen – og deres engagement er yderst vigtigt for skolen.
Man er altid velkommen til en snak!

Feldballe friskole  www.feldballe-friskole.dk
0 til 9 klasse
Feldballe Friskole er en fri grundskole beliggende i Nationalpark Mols Bjerge. Skolen blev oprettet i 2010 af en flok aktive forældre. Skolen har haft vokseværk og i løbet af de næste to år vil skolen tilbyde en fuld g rundskoleuddannelse - 0.-9. klasse. Skolens hviler på tre fundamenter 1) Faglighed - nysgerrighed 2) Fællesskab - glæde 3) Kreativitet - opfindsomhed.
 
EUD 10 Syddjurs www.eud10djursland.dk
10 klasse
EUD10 er en erhvervsrettet 10 klasse som er beliggende sammen med ungdomsuddannelserne på Kalø Økologiske Landbrugsskole.
Et forløb ved os er en garanti om en anderledes og mere praksisnær måde at gå i folkeskole. Skoleåret er bygget op omkring en vekselvirkning mellem de teoretiske grundfag dansk, matematik, engelsk og fysik som valgfag – og erhvervsrettede temaforløb som tager deres udgangspunkt i Erhvervsuddannelsernes 4 hovedområder. 

Overskrifterne for temaforløbene er:

Innovation og iværksætteri

Det sunde liv/at arbejde med mennesker

Teknik og Håndværk

Økologi og madkultur
Medie
Eleverne møder et fast team af undervisere, suppleret af forløb med eksterne undervisere fra både omkringliggende erhvervsskoler samt det lokale erhvervsliv, hvilket giver et meget varieret skoleår – både med hensyn til indhold og undervisningsformer.
Hvem retter en EUD10 sig mod?
De unge som vælger en EUD10, er typisk:
* Unge der ikke opnår 02 i dansk og/eller matematik ved 9. klasses afgangsprøve
* Unge der er motiveret for erhvervsuddannelse, men ikke føler sig helt klar til at tage springet over i en ungdomsuddannelse – herunder unge som ønsker at bestå 10 klasses niveau i de centrale teorifag, for herved at opfylde overgangskravene fra grundforløb til hovedforløb på en kommende erhvervsuddannelse.
*Unge, der er uafklarede og usikre på, om de skal vælge erhvervsuddannelse, herunder en EUX.
”En efterskole uden overnatning”
Gennem fokus på elevernes faglige, sociale og/eller personlige forudsætninger, arbejder vi målrettet med begreber som engagement og attitude, herunder betydningen af stabilt fremmøde og forståelsen af at ”løfte i flok”.

Ungdomsskolen  www.ungsyddjurs.dk
Undervisning, Klubaktiviteter, Ungemiljøer:
Almen undervisning ex.: science, musik, sprog, krop og kultur, styrke,- fitness, spec.uv., jagt, lektiehjælp. Ture/Rejser, Knallert/traktorkøreskole, Førstehjælp, Bokseskole, Cross, Heltidsundervisning, SSP.

Rønde Gymnasium  www.roende-gym.dk
Rønde Gymnasium er Syddjurs Kommunes offentlige gymnasium, som tilbyder den 3-årige stx-uddannelse. Til skolen er tilknyttet en kostafdeling, hvor der bor ca. 80 elever.
Gymnasiet har oplevet stor elevtilgang de seneste år med omfattende nybyggeri til følge, og skolen tilbyder således tidssvarende rammer for undervisningen.
Samtidig værner vi på Rønde Gymnasium om de værdier og traditioner, som er opstået i løbet skolens snart 100-årige historie: Vi lægger især vægt på et studiemiljø, hvor faglig og social trivsel er i centrum, og vi betragter den personlige kontakt til vores elever som meget vigtig.
Du kan læse meget mere om skolen på www.roende-gym.dk, og du er altid velkommen til at kontakte os på 86 37 19 77 eller på kontor@roende-gym.dk

Viden Djurs – Handelsgymnasiet i Rønde  www.videndjurs.dk
Handelsgymnasium Rønde er et af Danmarks nyeste gymnasier grundlagt i 2010. Skolen er en del af VID Gymnasier, der har hovedsæde i Grenaa – i alt er der ca. 700 elever på de to skoler, heraf 150 på Handelsgymnasium Rønde.
På Handelsgymnasium Rønde lægger vi vægt på virkeligsnær og aktuel undervisning, som kan bidrage til at forstå og agere i den komplekse verden omkring os. Vi samarbejder intenst med omegnens erhvervsliv og øvrige institutioner om projekter og temaforløb og forlægger ofte undervisningen uden for klasselokalet.

Kulturskolen Syddjurs  www.kuls.dk
Kulturskolen Syddjurs er en kommunal institution, der tilbyder undervisning i musik og billedkunst for børn og unge i alderen 0 til 25 år.
Kulturskolens sæson følger skolernes ferieplan og undervisningen foregår på både KulturHotellet i Rønde, i Ungdomsskolerne og rundt omkring på kommunernes folkeskoler.
På vores hjemmeside www.kuls.dk kan du læse mere om de mange forskellige undervisningstilbud og tilmelde dig.
Kulturskolen har desuden talentlinjen ”Shanghai Akademiet” for unge, talentfulde elever mellem 12 og 18 år.
Shanghai Akademiet består af fire ensembler: Vokalensemblet, Danseensemblet, Det klassiske ensemble og Det rytmiske ensemble, hvor elever optages efter en audition (hvert år i april måned).
Læs mere på: http://www.kuls.dk/k/shanghai-akademiet

Rønde Højskole  www.roendehojskole.dk

Rønde Efterskole  www.roendeefterskole.dk

Højskolen på Kalø  www.kalohojskole.dk

Kalø Økologiske Landbrugsskole  www.kalo.dk
Kalø Økologisk Landbrugsskole er beliggende i skovkanten lige ud til Kalø Vig. Skolen er den eneste økologiske landbrugsskole i Danmark og er centrum for uddannelserne Økologisk landmand, Global Organic Farmer, EUX- Landbrug og produktionsleder. En stor del af eleverne bor på skolen og de kommer fra hele landet - for den internationale linje fra hele verden. Skolens lærestab er sammensat af kompetente, vidende og engagerede lærere med både dansk og international baggrund. De er med til at skabe de perfekte rammer omkring elevernes både faglige- og personlige udvikling. For på denne måde, med fokus på globalisering og internationalisering, at gøre eleverne klar til at komme ud i verden og gøre en forskel indenfor bæredygtig fødevareproduktion.

Danmarks Jægerforbund - Vildtforvaltningsskolen
Vildtforvaltningsskolen hed oprindeligt Jægerskolen og er i dag en del af Danmarks Jægerforbund og Jagtens hus. Vildtforvaltningsskolens uddannelser indgår i Danmarks Jægerforbunds samlede uddannelsesudbud, og henvender sig primært til professionelle aktører inden for jagt- og vildtforvaltning. Uddannelsestilbuddene der udbydes henvender sig til jordbrugere der i kraft af deres professionelle virke, er aktive indenfor praktisk og udøvende naturforvaltning, land- og skovbrug, samt konsulenter/rådgivere, der har berøring med vildtets forvaltning udførende eller ved at udbrede budskabet.
Danmarks Jægerforbund/Danish Hunters’ Association Molsvej 34
8410 Rønde
Telefon/telephone +45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk www.jaegerforbundet.dk www.facebook.com/jaegerforbundetHandel og liberale erhverv

Mange specialbutikker
4 supermarkeder i centrum
Postbutik
Mulighed for at sende og modtage GLS pakker
Apoteksudsalg
Revisorer, advokater, ejendomsmæglere
Lægehuse og et bredt udbud af behandlere
Aktivitetscentre for fysisk træning og behandling
Aktiv handelsstandsforening  www.roendehandel.dk
Mange fællesaktiviteter herunder Hovedgaden som gågade to gange årligt samt flagalle og julebelysning. Via foreningens hjemmeside er der henvisning til mange af medlemmernes egen hjemmeside.

Idræt og fritid

Rønde Idrætscenter  www.roendeic.dk
Kunststofbanen
Fodboldbaner
Tennisbane
Store og lille hal
Spejlsalen
Multisalen
Pyramiden
Fitness
Mødelokaler
Afvikling af små og store arrangementer (incl. festarrangementer for private)
Mad ud af huset
Handelsgymnasiet

TRIF Thorsager Rønde Idræts Forening www.trif.dk
Fodbold
Håndbold
Gymnastik
Fitness
Løb - Puls 8410
Tennis
Badminton
60+
Volleyball
 
Rønde Bordtennis Klub  www.rbt.dk
Rønde Bordtennisklub rummer både bredde og elite.
Fra børne/ungdomshold til 2. division herrer.
Et godt klubmiljø og et stærkt trænerteam er baggrund for de flotte placeringer der gennem en årrække har kendetegnet klubben.
 
CK DJURS – Cykel klubben Djurs  www.ck-djurs.dk
 
Rønde Karateklub  www.roende-karateklub.dk
 
Rønde Skytteforening Rønde Skytteforening – DGI
 
Nappedam Bådelaug  www.nappedam.dk
Lystbådehavn
Kapsejlere
Kajak
Jollesejlere
Sejlerskole
HD seniore
Vinterbadere
Overnatningsplads for autocampere
 
KFUM Spejderne i Rønde http://nn.spejdernet.dk/gruppe/GustavVasa/default.aspx KFUM-spejderne tilbyder spejderarbejde for børn fra 0. klasse og opefter.  0.-1. klasse er bævere, 2.-3. klasse er ulve, og 4. klasse og opefter udgør troppen og seniortroppen.
Vi afholder primært vores møder på spejderpladsen bag ved Stark. Her har vi bålhytte, shelters mm.
 
Korsang i Egegård www.thorsager-bregnet-feldballe.dk
Ungdomskantori og børnekor.

Kulturhotellet  www.kulturhotellet.dk
KulturHotellet er et kultur- og borgerhus, der rummer mange forskellige aktiviteter – fra undervisning af børn og unge ved Kulturskolen Syddjurs og Syddjurs Egnsteater til møder, foredrag, kunstudstillinger, koncerter, teaterforestillinger og meget meget mere!
Du kan også bruge KulturHotellet enten som medlem af en forening eller som besøgende gæst. Læs mere og se vore spændende arrangementskalender på: www.kulturhotellet.dk
KulturHotellets lokaler –” Store Sal” på ca. 200 m2, ”Caféen” på 100 m2 og ”Lille Sal” på 100 m2 samt flere mindre mødelokaler – kan bookes af foreninger i Syddjurs via: www.conventus.dk
Hjemsted for foreninger og aktiviteter
Kulturskolen Syddjurs  www.kuls.dk
MIR Musik i Rønde  www.musikroende.dk
Syddjurs Egnsteater  www.syddjursegnsteater.dk
Rønde Amatør Teater  www.roendeamatoerteater
Kunstgruppen Djurs  www.kunstgruppendjurs.dk
Kunstnergruppen Rønde  www.kunstnergruppen-roende.dk

Foreninger

Eksempler på lokale foreninger:

Distriktsrådet
MIR – Musik i Rønde
Kunstforeningen
Syddjurs Teaterforening
Lions
Rotary
Y-men
Røde kors
Kræftens Bekæmpelse
Åben Vand
Rønde Amatør Teater
Danmarks Naturfredningsforening
Røndeegnens Historiske Forening
Ældresagen www.aeldresagen.dk/Roende
   Ældre Sagen er en medlemsstyret almennyttig forening.
   Vi er uafhængige og neutrale i partipolitisk, etnisk og religiøs henseende - og bygger
   på følgende værdier :Nærvær. Indsigt. Handlekraft.
   Ældre Sagen Rønde er en afdeling af landsforeningen og vi arrangerer blandt andet:          
   Foredrag og nærvær, udflugter, museumsbesøg, virksomhedsbesøg, julearrangement
   og heldags busture


Boliger

Områder med grunde i Rønde

Rønde Nord
Rønde Vest – Ladegårdsparken

Områder med grunde i nærområdet

Ugelbølle
Thorsager

Lejeboliger

Djurs Bo www.bodjursland.dk

Randers Bo www.randersbolig.dk

Ældreboliger ved plejehjemmet (Lillerup)

Erhverv

PR electronics www.prelectronics.dk
PR electronics er en innovativ virksomhed, der udvikler og producerer elektroniske moduler til signalbehandling og til overvågning og styring af industriprocesser. Virksomhedens produkter og løsninger bliver i dag anvendt af nogle af verdens største globale virksomheder til flere forskellige formål og i forskelligartede og krævende omgivelser.
Størstedelen af virksomhedens salg går til eksport, hvor produkterne sælges via egne datterselskaber i de største lande i Europa, USA og Kina samt via et netværk af forhandlere i mere end 50 andre lande.
PR electronics’ domicil er beliggende i erhvervsområdet i Følle ved Rønde, Syddjurs, hvor virksomheden flyttede til i 1982, og hvor der siden er foretaget flere udvidelser af virksomheden. Der er pt. planer om yderligere udvidelser og dermed konsolidering af den aktuelle lokalisering. Virksomheden har i dag mere end 200 ansatte på verdensplan, hvoraf ca. 130 medarbejdere arbejder på hovedkontoret i Følle, hvilket gør virksomheden til en af Syddjurs Kommunes største arbejdspladser.

Djursland Landboforening www.landboforening.dk
Beskrivelse af Djursland Landboforening
Forening
Djursland Landboforening er en forening for landmænd og landbokvinder, hvad enten man er heltids- deltids- eller hobbylandmand. Foreningens formål er at virke til landbrugets fremme gennem fagligt oplysningsarbejde samt rådgivnings- og servicevirksomhed. Desuden at varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser og at tilbyde kulturelle, sociale og faglige arrangementer.

Djursland Landboforening ejer Landbocentret i Følle, hvorfra der udbydes rådgivning til såvel medlemmer som til andre virksomheder, foreninger eller privatpersoner. Hjemmeside: www.landboforening.dk

Rådgivningsvirksomhed
Fra Djursland Landboforenings Landbocentret i Følle udbydes rådgivning og serviceopgaver til såvel landmænd, andre virksomheder, foreninger eller privatpersoner.

Regnskabsafdelingen hjælper med bogføring, sekretæropgaver, momsopgørelse, skatteregnskab og selvangivelse, årsregnskaber, vandværksadministration, lønadministration, dødsboer, rådgivning om sociale ydelser og pensioner, forsikringsrådgivning, skatterådgivning, generationsskifte og ejendomsavanceberegninger.

Juridisk afdeling tilbyder, bredt, juridisk bistand, f.eks. i forbindelse med køb, salg eller udleje af jord og ejendomme, ansættelsesforhold, kontrakter, testamenter, skilsmisse eller tvister.

Promenta A/S, som er ejet af Djursland Landboforening, tilbyder it-løsninger. Promenta er leveringsdygtig i pc’ere, bærbare, skærme, printere, internetopkobling, backup- og serverløsninger samt software- og hjælper også gerne med at udvikle hjemmeside og gøre virksomheder mere synlige på internettet.

Afdelingen Planteavl tilbyder rådgivning om dyrkning af landbrugsafgrøder via jordbundsanalyser, markbesøg og udarbejdelse af dyrkningsplaner. Derudover hjælper planteavlskonsulenterne med at søge arealtilskud til dyrkning af jorden. En af konsulenterne er specialist i økologisk landbrug.

Konsulenterne i Afdelingen Land, miljø & erhverv rådgiver fx om skovrejsningsplaner og anden beplantning, og kan hjælpe med at skabe gode levesteder for jagtvildt på din ejendom. Desuden tilbydes rådgivning i forbindelse med landboturisme. Og miljøkonsulenterne rådgiver om, hvilke muligheder, man har for husdyrhold.

Landbocentret i Følle
I Djursland Landboforening er afdelingerne under ét tag, på Landbocentret i Følle, og lige meget hvilken form for rådgivning, man søger, behøver man altså kun henvende sig ét sted, Ved løsning af en opgave får man tilknyttet én konsulent, som kontakter andre rådgivere i og uden for huset, når det er nødvendigt. Læs mere om Djursland Landboforening, aktiviteter og rådgivningstilbud på www.landboforening.dk

Syddjurs Spildevand A/S www.syddjursspildevand.dk
Selskabets formål er at drive spildevandsforsyningsvirksomhed i Syddjurs Kommune og dermed beslægtet virksomhed.
Selskabet skal sikre en spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne.

Syddjurs Natur- og Vejservice www.syddjurs.dk
Administrerer og forvalter kommunens veje og grønne områder,

Kalø Køkkenet www.kalo-kokkenet.dk
Kalø Køkkenet kombinerer elementkøkkenets fordele med den håndværksmæssige udformning og montering.


Der arbejdes for at skaffe

En hal mere ved RIC
Flere lejeboliger
Etablering af Åben Vand i Hovedgaden
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guide til Rønde
 
Fra øst mod vest

Fra Kalø Gods, der har helt sin egen historie, med Hovedbygning, avlsbygninger, Karlsladen og Jagtslottet, bevæger vi os ad Grenåvej ned mod byen.

Nord for os er Baunehøj et besøg værd, den storslåede udsigt hele vejen rundt sætter tingene lidt på plads.
Syd for vejen ligger vandrerhjemmet og danmarks måske flottest beliggende kolonihaver. Her slutter Kaløvej, rester af den gamle landevej, der via Rostved førte mod Grenå.

Efter vandrerhjemmet kommer den markante hvide bygning, der tidligere husede Adresseavisen.
Mod nord markerer den gamle Falckstation vort lokale beredskab, med mange frivillige brandmænd.

Efter den lille parkeringsplads mod syd kommer den gamle skolebygning.

Trafiklyset ved Molsvej løste et stort problem, tidligere var der især søndag eftermiddage kilometer lange køer fra Molslandet af sommerhusgæster, der skulle hjem mod Århus.

Syd for Rønde

Bevæger man sig fra Rønde mod syd ad Molsvej befinder man sig umiddelbart efter byskiltet i Nationalpark Mols Bjerge. Man har nu forladt ”det gamle Rønde”.
Mod øst er Ringelmose skov mod vest Hestehave skoven. I kanten af Ringelmose skov findes Bregnet Kirke, der efter en omfattende restaurering i 2006 præges af det nye orgel og Arne Haugen Sørensens altertavle og udsmykning af kirkestolenes gavle.

I skovene giver et udbredt vej og stisystem mulighed for at nyde naturen, især bøgeskoven markerer sig. Gemt i skovene findes flere flere af de stendysser nationalparken er beriget med.

Efter et par kilometer mod syd når man kysten og Kalø Slotskro. Nationalparken arbejder med planer om informationscenter og administration i dette område. Her inviterer Kalø Slotsruins markante profil til et besøg. Turen ad den stenbrolagte dæmning, der fører til området med selve borgruinen, er en oplevelse i sig selv. Detaljerede og inspirerende oplysninger om Kalø Slot er elektronisk tilgængelige direkte på stedet.

Bevæger man sig videre langs kysten passeres Danmarks Jægerforbunds domicil og uddannelsescenter, tidligere kaldet Jægerskolen.

Kort efter findes i skovkanten Kalø Skolerne, hvor Højskolen på Kalø og Kalø Økologiske Landbrugsskole samt EUD 10 er den seneste udvikling af det, der tidligere blev benævnt som Sproghøjskolen og Landbrugsskolen.

På kystsiden findes Nappedam Bådelaug. Lystbådehavn med aktiviteter for kapsejlere, jollesejlere, kanosejlere og overnatningsplads for autocampere. Her er tillige rig mulighed for at bade såvel fra stranden som fra den etablerede badebro. I vinterhalvåret er der etableret faciliteter for vinterbadere.

Lystbådehavnen blev gennem en årrække etableret, ved et omfattende
frivilligt arbejde på arealet, hvor der tidligere var anløbsbro og pakhus for omfattende skibsfart i Aarhus bugt.

Herfra går vejen videre ind i nationalparken mod Ebeltoft og Mols.

Fra Molskrydset mod vest

På Hovedgaden har forretningerne hver sin historie og udvikling. I dag er det svært at forestille sig de øverste forretninger med udvendig kældernedgang mellem fortov og hus. I kælderen havde blandt andet sadelmageren sin forretning.

Som nævnt har hver forretning sin historie og udvikling. Der har altid været en
livlig aktivitet, udvikling og fornyelse langs Hovedgaden. Dette har medført, at der er et stort udvalg af specialbutikker og liberale erhverv, hertil kommer 4 supermarkeder i centrum.

Markante bygninger/steder:
Boghandelen der tidligere var rutebilstation
Kulturhotellet der tidligere var Kro
Markedspladsen
Busterminalen
På Hovedgaden ved Torvet markerer de to tårne opmuret i røde teglsten starten på Åben Vand projektet.
Bag Torvet ligger Egegård med kirkekontor og mødelokaler
Parkeringspladserne langs Birkevej er en praktisk og præsentabel ”bagside” af Hovedgaden.
Syd for Birkevej er Byparken med legeplads, amfiscene og udendørs fitnessanlæg
Nord for Hovedgaden ligger Højskolen, Gymnasiet og biblioteket, også markante instutioner i vor hverdag.

Efter det midterste lyskryds markerer ældreboligerne, Lillerup, det nye center for administration og pleje, plejehjemmet og Djurs Bo Seniorboligerne et område, hvor der er sket store forandringer. Overfor det er endnu et supermarked.
 
I vestlig retning afsluttes byen af Hospis Djursland, skydebanen, og spejderpladsen, på modsatte side af Århusvej danner kommuneskolen og idrætscentret rammer om et stort udbud af aktiviteter.

Et omfattende stisystem med passager mod både øst/vest og nord/syd forbinder og samler byen. (Benyt disse muligheder til at udforske området og opleve de mange smukke områder og udsigtspunkter.)

Industriområdet tæt på Følle præges især af PR electronics, men også andre virksomheder har etableret sig her.
Syddjurs natur og vejservice udfører og administrerer vedligehold og drift af kommunens grønne arealer og veje.
Syddjurs spildevand har administrationsbygning hvorfra spildevandshåndtering styres.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rønde Distriksråd  | roende.raad@gmail.com